Terug naar overzicht

DOEKOEMAN

IMG_2068-e1604421586114.jpg

Projectnaam

DOEKOEMAN

Aanvrager

Mustafa Kilic

Website

Bekijk

DOEKOEMAN is een filmplan voor een webserie van Mustafa Kilic. Met de serie wil hij de nieuwe generatie jongeren duidelijk maken dat je tevreden moet zijn met wat je hebt en dat rijk zijn niet het belangrijkste doel in het leven is. In het verhaal staan twee jongens centraal die het thuis niet breed hebben en snakken naar extra inkomsten. Ze belanden al snel in het criminele circuit en merken dat dit ook geen fijne wereld is – ermee kappen blijkt al helemaal geen makkelijke optie.

Met het startbudget legt Mustafa de basis voor de serie, met een focus op het uitwerken van een pilotaflevering. Via social media deed hij onderzoek naar de manier waarop jongeren met geld omgaan, door zijn grote achterban heeft hij een brede groep jongeren bereikt. Ook interviewde hij verschillende jongeren die problemen hebben met geld. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de serie. Mustafa heeft het filmplan voorgelegd aan verschillende film- en theatermakers, zij hebben hem voorzien van kritische feedback. Samen met IMPACT in Rotterdam ontwikkelt hij een definitief plan, dit wordt gepresenteerd aan een filmproductiebedrijf om de serie definitief te ontwikkelen.

DOEKOEMAN ontving een onderzoeksbudget van de ZOZ Academy. Jaarlijks worden tien makers geselecteerd om met een bijdrage van maximaal € 5.000 een onderzoek uit te voeren en een eerste pilot te maken. Daarbij krijgen zij aanvullende begeleiding op maat (o.a. inhoudelijk, marketing of distributie).