ZOZ Academy – Terugblik 2023

Op deze pagina staat een overzicht van ZOZ Academy onderzoeken van het jaar 2023.

Team ZOZ Academy
Niña Bos, Yassine Boussaid, Iselle Claassens, Christiaan Mooij, Kian Pattiapon en Robin Vermeulen

Scroll om te beginnen
SiaCyrroes4
SiaCyrroes2

Steen

'Steen' is een onderzoek naar het beeld van mannelijkheid door acteur Sia Cyrroes.

lees meer
sluiten

Steen

Er heerst een vaststaand idee over wat het inhoudt om een man te zijn, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Vooral jongeren met een biculturele achtergrond ervaren de sociale druk om te voldoen aan het stereotypebeeld van “de man”. Vanuit hun opvoeding leren ze om te verharden. Dit zorgt ervoor dat veel jongens gedrag gaan vertonen dat schadelijk kan zijn voor anderen, maar ook voor zichzelf. Veel jongeren missen de tools om hier anders mee om te kunnen gaan. Vanuit hun opvoeding hebben ze vaak niet meegekregen hoe zij emoties op een ‘zachtere’ manier kunnen uiten. Tijdens het onderzoek voert Sia Cyrroes gesprekken met biculturele jongeren/jongemannen van 14 tot 30 jaar oud. Hoe ervaren zij dit rigide beeld van de man? Waar komt het volgens hen vandaan? En wat hebben ze nodig om hier anders mee om te gaan? Het onderzoek is een opmaat naar een filmteaser, deze wordt vertoond in Meervaart Theater (Amsterdam Nieuw-West) aan de doelgroep. Tijdens het nagesprek wordt getoetst in hoeverre ze zich herkennen in de teaser. De verzamelde reacties en feedback worden verwerkt tot een definitief script voor de uiteindelijke film.

Sia Cyrroes

Embodied Fascism

'Embodied Fascism' is een onderzoek van fotograaf en filmmaker Jakob Ganslmeier naar masculiniteit, (militaire) zelfdiscipline en fitness trends op TikTok, de relatie met extreemrechtse ideologieën en de invloed op jonge mannen.

lees meer
sluiten

Embodied Fascism

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een snel groeiende social media trend (390 miljard weergaven van #fitness wereldwijd, 3 miljard in Nederland), waarbij wordt ingezoomd op zelfverbeteringstrends die symptomatisch zijn voor een ideologische verschuiving naar rechts. Het project onderzoekt het verband tussen het beeld van mannelijkheid op TikTok en de mogelijke radicalisering van jonge mannen. Het onderzoek is gericht op de mainstream trends van fysieke zelfverbetering en legt de botsing tussen traditionele ideeën over mannenlichamen en hedendaagse ideeën over body positivity bloot. De hypothese is dat deze tegenstellingen, in combinatie met het gebruik van militaristische taal in fitnesstrends, kunnen bijdragen aan de vatbaarheid van jonge mannen voor extreemrechtse ideologieën. Het onderzoek resulteert in een pilot videoinstallatie die wordt getoond aan jongeren uit de leeftijdsgroep die zich het meest aangetrokken voelen door deze online trends. De feedback van de jongeren wordt gebruikt om de uiteindelijke videoinstallatie vorm te geven.

Jakob Ganslmeier

Surinaamse WO2 soldaten

Filmmaker Naomi Wills gaat via verschillende archieven en andere bronnen op zoek naar de nalatenschap van Surinaamse WO2-veteranen en documenteert hun ontbrekende perspectieven.

lees meer
sluiten

Surinaamse WO2 soldaten

Het onderzoek richt zich op het achterhalen van hun bijdragen, opofferingen en ervaringen. Naomi verkent niet alleen de archieven, maar spreekt ook met ervaringsdeskundigen, verdiept zich in relevante literatuur en gaat op zoek naar de sporen van Surinaamse aanwezigheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk brengt Naomi haar ontdekkingen en inzichten samen in een korte videotrailer. De trailer wordt vertoond bij Stichting SurinameOso in Rotterdam, een unieke plek gewijd aan het verspreiden van kennis en cultuur voor een vollediger begrip van de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis. Hier komen de Surinaamse gemeenschap, mensen met een persoonlijke connectie met Suriname en/of het Caribisch gebied en geïnteresseerden samen. De presentatie wordt ondersteund door de zoon van de Surinaamse veteraan Guillaume Kranenburg (bij wie deze zoektocht is begonnen) en Jules Rijssen, researcher en auteur. De feedback die Naomi ophaalt tijdens het nagesprek dient als bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van een korte documentaire.

Naomi Wills

ALEXA, doe de deur open

In 'ALEXA, doe de deur open' onderzoekt theatermaakster Alexa Hakkenbrak de ervaringen van jongeren in jeugdinrichtingen en de mogelijkheden voor alternatieve straffen.

lees meer
sluiten

ALEXA, doe de deur open

Door middel van interviews met jongeren, slachtoffers en werknemers van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) wordt onderzocht welke alternatieven er zijn en wat er nodig is om deze jongeren een tweede of derde of vierde kans te bieden na hun detentie en hoe we daar over denken als maatschappij. Dit onderzoek wordt gebruikt als basis voor Alexa’s pilot cabaret act: ALEXA, doe deur open. Het onderzoek is de aanzet naar een avondvullende solovoorstelling met als thema: “alles waar niet over gesproken mag worden”. Het onderzoek wordt gepresenteerd tijdens een avond in Podium Islemunda (Rotterdam-Zuid) in samenwerking met IMPACT en meerdere artiesten en andere betrokkenen die begaan zijn of zelf ervaringen hebben met dit thema. Met hun feedback werkt Alexa het onderzoek uit tot een volledige voorstelling.

Alexa Hakkenbrak

Stichting Part Two

RADJ - Een conversatie met mijn nani

'RADJ - Een conversatie met mijn nani' is een onderzoek van filmmaker Nadine Haselier voor een documentaire over de betekenis van thuis en het schieten van wortels in vreemde grond binnen de Hindoestaanse gemeenschap.

lees meer
sluiten

RADJ - Een conversatie met mijn nani

In 1975 vertrok de grootmoeder van Nadine, Nani, van Suriname naar Nederland om daar een nieuw thuis en hopelijk beter leven voor haar jonge gezin op te kunnen bouwen. Twee generaties later onderzoekt Nadine haar eigen Hindoestaanse wortels aan de hand van het verhaal van Nani. Wat kan haar reis ons vertellen over de betekenis van een thuis en het schieten van wortels in vreemde grond? En wat betekent het om wortels op meerdere plaatsen te hebben? Nadine en Nani duiken samen in de familiearchieven en voeren gesprekken over de (koloniale) geschiedenis van de Hindoestaanse gemeenschap en hun collectieve herinnering aan twee migraties van India naar Suriname en vervolgens naar Nederland. Door diepgaande gesprekken te voeren onderzoekt Nadine wat het betekent om ergens bij te horen in een postkoloniale wereld. Tijdens het onderzoek werkt ze toe naar een filmplan, dit wordt gepresenteerd aan de Hindoestaanse gemeenschap (via Woongroep Shaanti Dhaam in Zoetermeer), collega filmmakers en productiebedrijven & omroepen (in Amsterdam). Tijdens de presentatie verzamelt Nadine feedback voor het uitwerken van de volledige film.

Nadine Haselier

Onder Zeeniveau

In 'Onder Zeeniveau' onderzoekt filmmaker Faydim Ramshe migratie in de Nederlandse samenleving via het persoonlijke verhaal van Faren. Zij vluchtte 25 jaar geleden vanuit Iran naar Nederland en geeft nu zwemles aan nieuwkomers.

lees meer
sluiten

Onder Zeeniveau

Faren heeft een restaurant in Maastricht, waar vooral vrouwen met een migratieachtergrond werken. Na de overstromingen in Limburg (2021) nam ze het initiatief om haar personeel zwemles te geven om hen zelfredzaam te maken. Deze vrouwen moeten letterlijk en figuurlijk hun hoofd boven water houden in onze samenleving. De trauma’s die Faren heeft overgehouden aan haar eigen migratie zet ze zo goed en kwaad als het gaat in, om hen zo te helpen met hun integratie. Voor Onder Zeeniveau worden de vrouwen geïnterviewd en gevolgd in hun dagelijkse leven, waarbij onderzocht wordt hoe zij tegenover hun omgeving staan en hun integratie ervaren. Faydim werkt vanuit het onderzoek toe naar een pilotfilm waarin een aantal eerste scenes zijn uitgewerkt. De pilot wordt gepresenteerd bij Studio K (Amsterdam), daarbij gaat ze in gesprek met een divers publiek (van mensen met een migratieachtergrond tot publiek dat ver van de leefwereld van migranten afstaat) en haalt ze feedback op voor het uitwerken van de volledige film.

Faydim Ramshe

Borders

'Borders' is een onderzoek naar migratie in Europa van theatermaker Djûke Stammeshaus, gebaseerd op haar eigen ervaringen in de bureaucratie en diplomatie van Brussel.

lees meer
sluiten

Borders

In 2022 nam Djûke afscheid van haar werk bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om voor haar droom te gaan: een voorstelling maken over migratie in Europa. In Borders doet ze verdiepend onderzoek naar verschillende perspectieven omtrent migratie, waaronder literatuuronderzoek en het afnemen van interviews met mensen die met het thema te maken hebben, zoals vrouwen met een vluchtverleden, vrouwen die standpunten van politieke partijen met een anti-immigratiebeleid steunen en vrouwelijke ambtenaren die werken op (EU) migratiebeleid. Op basis hiervan maakt Djûke een pilotpresentatie met scènes en muziek, waarin dilemma’s en uiteenlopende visies over migratie samenkomen. Voor het presentatiemoment wordt de pilot gespeeld voor publiek. Gedurende het nagesprek wordt feedback verzameld die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de definitieve muziektheatervoorstelling.

Djûke Stammeshaus

Rijstkorrels en een aardappel

'Rijstkorrels en een aardappel' is een onderzoek voor een film van regisseur Felicia Lin naar de struggles bij het kiezen voor je eigen levenspad als Chinese Nederlander.

lees meer
sluiten

Rijstkorrels en een aardappel

In 2019 heeft Felicia de keuze gemaakt om haar corporate baan op te zeggen, haar relatie met haar Chinese vriend te beëindigen en een wereldreis te maken. Nu is ze eigenaar van een eigen filmproductiebedrijf. Vanuit haar directe omgeving is er veel onbegrip en ongeloof geweest over deze keuzes en heeft ze zich erg eenzaam gevoeld. Desondanks weet ze dat het nodig was om haar eigen pad te kiezen, omdat het haar leven en haar keuzes zijn. Haar doel is om de weg vrij te maken voor andere Chinese Nederlanders zodat zij hun eigen paden beter kunnen bewandelen. De hoofdvraag binnen de filmtrailer is hoe tweede generatie Chinese Nederlanders hun eigen pad kunnen kiezen wanneer dit niet gestimuleerd wordt binnen hun familie of gemeenschap. Tijdens de presentatie van de trailer wordt feedback opgehaald bij de doelgroep om de definitieve documentaire uit te werken.

Felicia Lin

z-left z-right