ZOZ Academy – Terugblik 2021

ZOZ is een dynamisch fonds dat meebeweegt met wat er speelt in de maatschappij én onder makers. De ZOZ Academy richt zich op onderzoeksprojecten die een eerste stap vormen richting een volledig project. Het indienen en beoordelen van een aanvraag is hier geen invuloefening of het afwerken van een afvinklijstje. Iedereen kan aankloppen, de deur staat wagenwijd open voor startende makers met prille plannen.

Onze blik
Wel zijn we scherp op een aantal uitgangspunten. Wat is de oorspronkelijkheid van het idee? Wat is het potentieel van het concept om uit te groeien tot een waardevol project? En in welke mate worden oppervlakkige aannames ter discussie gesteld? We gaan in gesprek bij onduidelijkheid, bieden coaching tijdens de onderzoeksperiode en koppelen makers die niet bij ons aansluiten aan andere fondsen.

Om actueel en toegankelijk te zijn reflecteren we constant op onze aanvraagmogelijkheden. Dit heeft geleid tot een mix aan schriftelijke aanvragen, pitches en uitnodigingen. Deze dynamiek koesteren wij omdat het deuren opent voor makers en initiatieven die doorgaans voor de drempels van instituten stranden.

Terugblikken
Ontdek hier de pareltjes van de ZOZ Academy in 2021. Dit is geen staalkaart van waar een onderzoek aan moet voldoen, maar een reeks aan inspiratiebronnen waarmee we makers activeren tot het indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen. Het is een waaier aan artistiek-maatschappelijke pilotstry-outs en prototypes die met elkaar verbonden zijn door hun interesse in de ander.

Want daar ligt de verbindende kern van de ZOZ projecten: de mens bestaat in de blik van de ander. Het is het besef dat je gevormd wordt door de ander die je aankijkt: hoe meer interactie met anderen, hoe rijker iemand zich ontwikkelt.

Ontdek het spectrum aan projecten die ieder op hun eigen manier verbinden, ongehoorde verhalen vertellen en polarisatie tegengaan.

Team ZOZ Academy
Niña Bos, Yassine Boussaid, Gyonne Goedhoop, Christiaan Mooij, Kian Pattiapon en Robin Vermeulen

Scroll om te beginnen

Turks Bloed

Turks Bloed is een onderzoek naar het verleden van een eerste generatie Turkse arbeidsmigrant in Nederland en de achtergelaten sporen van zijn migratie in het DNA van zijn kinderen: Yasmin en Nuray Kurşun.

lees meer
sluiten

Turks Bloed

Want hoe reflecteert de eerste generatie nu op hun migratie naar Nederland en hoe kijkt de nieuwe generatie hiernaar? Het onderzoek, onder begeleiding van documentairemaker Gülşah Doğan, uit zich in een pilotvideo door waarin het contrast tussen de twee verschillende generaties duidelijk naar voren komt. Yasmin en Nuray vertoonden de video bij OASE in Rotterdam, waarbij ze in een nagesprek met de twee generaties in dialoog gingen over dit onderwerp. Uiteindelijk levert het verzamelde beeldmateriaal en de feedback input op voor het schrijven van het script voor de volledige film.

Yasmin Kurşun

Nuray Kurşun

WEG

WEG is een spoken word voorstelling door theatermaker en docent Guiot Duermeijer. Het laat zien hoe jonge gasten met verschillende achtergronden worstelen met wat de samenleving allemaal van hen wil.

lees meer
sluiten

WEG

In spoken word-teksten hoort het publiek hoe en waarom zij zich hebben afgesloten van iedereen en waarom ze zich alleen aan elkaar openstellen. Het doel van de pilotvoorstelling is begrip kweken bij volwassenen voor jongeren die vaak als opstandig en tegendraads worden gezien en de jongeren zelf het gevoel geven dat zij gehoord worden. De presentatie vond plaats in Theater Kikker en De Berenkuil in Utrecht.

Guiot Duermeijer

FutureAffair_LauraADima_0002-scaled
FutureAffair_LauraADima_0004-1-scaled
FutureAffair_LauraADima_0008-1-scaled

Future Affair

Future Affair is een tactiele kunstinstallatie van multidisciplinair kunstenaar Laura A Dima waarbij twee vreemden op afstand fysiek contact met elkaar maken.

lees meer
sluiten

Future Affair

Tijdens het onderzoek ontwikkelde Laura twee prototypes van de installatie. De installaties zijn buiten de kunstcontext getest, op (semi)publieke locaties zoals in een kerk en bij een treinstation. Het gedrag en de ervaringen van de bezoekers zijn opgetekend en worden gebruikt om de uiteindelijke installatie vorm te geven.

Laura A Dima

02-1
03
05

Call me Agnes

Call me Agnes van Daniel Donato is een pilot-film die meerdere thema’s, waaronder migratie en queer-identiteit, belicht. De belangrijkste onderzoeksvraag is: ‘Hoe verfilm je een queer-identiteit die constant in beweging is?’

lees meer
sluiten

Call me Agnes

Het onderzoek wordt tijdens twee presentatiemomenten gedeeld: een met enkel de teaser en een ander met eerder ontwikkeld vooronderzoek en de teaser. De teaser wordt onder meerdere doelgroepen getest, waaronder jonge queers met een migratieachtergrond, de queer gemeenschap, film- en kunststudenten, professionals en mensen die niet bekend zijn of niet snel in aanraking komen met dit onderwerp. De feedback verkregen uit de testmomenten dient samen met het ontwikkelde script als basis voor de volgende stap: het produceren van de volledige film.

Daniel Donato

Twentysomething_9-1
Twentysomething_8
Twentysomething_1

Twentysomething

Twentysomething is een dansvoorstelling over 'de twintiger' van Maxime Abbenhues en Mees Meeuwsen, samen Collectief MAMM.

lees meer
sluiten

Twentysomething

De voorstelling geeft je een inkijk in de gelaagdheid en verscheidenheid van twintigers, om zo de kloof en het wederzijds begrip tussen hen en andere generaties te versterken. Voor de pilot zijn verschillende twintigers geïnterviewd, hun verhalen dienden – samen met de ervaringen van de makers zelf – als basis voor de voorstelling. Tijdens twee presentatiemomenten zijn verschillende groepen uitgenodigd: een diverse groep twintigers, een groep mensen uit andere (oudere) generaties en collega-makers. De feedback die is verzameld tijdens de presentatiemomenten is gebruikt voor de doorontwikkeling van de voorstelling.

Collectief MAMM

1.ZOZ-WMN
2.ZOZ-WMN
4.ZOZ-WMN
3.ZOZ-WMN

Waar klop je aan?

Fotograaf Wiosna van Bon focust zich in haar onderzoek binnen de ZOZ Academy op dak- en thuisloze jongeren. Het doel van het fotoproject is om bewustwording te creëren voor de moeilijkheden die deze jongeren ervaren.

lees meer
sluiten

Waar klop je aan?

Tijdens de onderzoekfase is een groep jongeren geïnterviewd en gefotografeerd. Het doel is om empathie te wekken voor de jongeren en ruimte te bieden voor discussie. De hoofdvraag is: hoe ver kan je gaan in het afbeelden van deze jongeren? Waar ligt de grens als fotograaf? De conceptserie wordt gedeeld met betrokkenen, collega fotografen en hulpverleners uit het sociaal domein. In een podcastserie gaat Wiosna met hen in gesprek over de ethische vraagstukken die spelen bij deze fotoserie. Deze interviews ondersteunen Wiosna in haar toekomstige keuzes tijdens het produceren van het definitieve fotowerk.

Wiosna van Bon

lgorhba3
lgorhba1
lgorhba2

HARRAG

Filmmaker Boaz Schoevaars en acteur Nizar El Manouzi vertellen in de korte pilotdocumentaire HARRAG het verhaal van het leven van ongedocumenteerde Noord-Afrikaanse jongvolwassenen: de harragas of “verbranders”, ze hebben geen recht op een verblijfsvergunning en verbranden hun identiteitspapieren.

lees meer
sluiten

HARRAG

Het verhaal van de neef van Nizar staat centraal: na zijn deelname als triatleet aan het WK in Londen besloot hij om in Europa te blijven. In deze pilot onderzoeken Nizar en Boaz de complexiteit van het leven van deze jongeren via het persoonlijke verhaal van Nizars neef. Deze pilot vormt de basis voor een uiteindelijke fictiefilm over het leven van een harrag. De documentaire werd vertoond in het LantarenVenster in Rotterdam, gevolgd door een nagesprek met harragas, de filmmakers en betrokkenen uit het sociaal domein en de overheid.

Nizar Al Manouzi

Boaz Schoevaars

verdedignoord1
verdedignoord5-scaled
verdedignoord6-scaled

Verdedig Noord

In de online theatervoorstelling Verdedig Noord bespreekt Massih Hutak de impact van gentrificatie op Amsterdam-Noord en andere plekken in Nederland.

lees meer
sluiten

Verdedig Noord

Tijdens de onderzoeksperiode voor de pilot zoekt hij naar de beste vorm om dit verhaal te vertalen naar een digitale/online vorm in samenwerking met regisseurs Ira Kip (theater) en Shady El Hamus (film). De pilotversie wordt getoond aan een algemeen publiek en tien professionals uit de film- en theaterwereld. Met hun feedback wordt de pilot omgevormd tot een volledige voorstelling.

Verdedig Noord

Massih Hutak

BABA1-scaled
BABA2-scaled
BABA3-scaled

BABA

BABA is een onderzoek van acteur Alkan Çöklü naar de wijze waarop karakters met een migratieachtergrond worden gepresenteerd in Nederlandse films en series.

lees meer
sluiten

BABA

Alkan ziet dat bestaande karakters vaak een eenzijdig of stereotype beeld weergeven. Met zijn pilotversie van de serie BABA laat hij zien dat twee Turkse broers wel degelijk Turks zijn, maar dat het niet enkel draait om hun achtergrond en dat ze daarmee worstelen binnen de Nederlandse samenleving. De pilot wordt vertoond aan Nederlandse filmproducenten (o.a. van Penoza en Mocro Maffia) om hen te overtuigen dat het tijd is om dergelijke karakters verder te ontwikkelen en verdiepen. Ook wordt de pilot gepresenteerd aan verschillende focusgroepen om te analyseren hoe zij de pilot interpreteren.

Alkan Çöklü

ongehoordeverhalen3
ongehoordeverhalen2
ongehoordeverhalen1

Ongehoorde Verhalen 3.0

Ongehoorde Verhalen 3.0 is een publieke installatie van kunstenares Eva Koopmans en Groninger Moshin Hamed over multiperspectiviteit.

lees meer
sluiten

Ongehoorde Verhalen 3.0

De installatie is gemaakt op basis van een briefwisseling tussen Eva en Moshin. Hierin schreven zij over hoe zij beiden vanuit een ander perspectief tot verschillende meningen en wereldbeelden komen. Met de installatie willen ze dit gesprek met een breder publiek voeren: durf jij iemand in de ogen aan te kijken? Waarom wel/niet? Welke waarden liggen hier voor jou achter? De pilot-installatie werd in mei 2022 gepresenteerd tijdens het Blikopener Festival in Groningen van Buro Mix.

Eva Koopmans

Blikopener Festival/Buro Mix

z-left z-right