ZOZ Academy – Terugblik 2019-2020

De ZOZ Academy is een plek die makers expertise, begeleiding en budget biedt om ideeën en nieuwe verhalen te onderzoeken en te testen. Het zijn kleinschalige projecten rond een verfrissend idee, met een flinke dosis aan experiment. Ze vertegenwoordigen een wereld die nog te vaak verborgen blijft voor de gangbare kunst- en mediawereld.

De uitbraak van de pandemie zette een rem op ieders leven. Een gedwongen pas op de plaats. Een verloren tijd diende zich aan, plotseling werd er getornd aan onze zekerheden. Maar gek genoeg maakte de verplichte fysieke afstand de onderlinge afstand kleiner. Contacten die aanbleven werden intiemer en intenser. De gespreksonderwerpen reikten, meer dan voorheen, verder dan het alledaagse. Velen hielden hun leven tegen het licht en ontdekten wat echt van waarde was.

Voor onze makers is de COVID-19 periode geen verloren tijd, het onderzoek kan doorgaan. De diepgang en betrokkenheid is door de omstandigheden vergroot. Er is een gedeeld gevoel van noodzaak voor alternatieven. Het oude normaal is verleden tijd, er ontstaat ruimte voor nieuwe perspectieven.

”Ik wil de wereld zien door de ogen van honderd anderen,” zei Marcel Proust, de schrijver van À la recherche du temps perdu (‘Op zoek naar de verloren tijd’). Fonds ZOZ deelt deze wens met hem. Met dit boekje tonen we de blikken die het afgelopen jaar via de Academy de kans kregen om zich te laten zien.

Team ZOZ Academy
Yassine Boussaid, Elif Uzun, Robin Vermeulen

Scroll om te beginnen
Stills-Grip-Een-filmgedicht-Korte-Documentaire01

GRIP

GRIP is een filmgedicht van filmmaker Joeri Bleumer over kwetsbare jongeren uit Almere. In een experimentele portretreeks geeft Joeri een inkijk in hun dagelijkse bezigheden. Ze delen persoonlijke ervaringen en reflecteren op lastige perioden in hun leven, tegen de achtergrond van de ogenschijnlijk maakbare stad.

lees meer
sluiten

GRIP

Met het startbudget maakte Joeri een korte eerste versie van zijn film, waarin een aantal jongeren die hij volgde terugkomen. Hij presenteerde de film bij welzijnsorganisatie Digg’Out in Almere voor jongerenwerkers, de betrokken jongeren, Gemeente Almere, een psychiater gespecialiseerd in ‘zorgmijders’ en een jeugdagent. Zij reageerden samen inhoudelijk op de film. Tijdens een tweede presentatie heeft Joeri filmmakers uitgenodigd om hem van artistieke feedback te voorzien. De reacties van het publiek gebruikt hij om de definitieve film te produceren. Na het startbudget ontving Joeri een reguliere toekenning van ZOZ om de gehele film uit te werken. Het doel van het project is om jongeren een handreiking te bieden om gevoelens van depressie en eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Joeri Bleumer

Screenshot2020-02-17at13.27.19.jpg

Honeycomb

De korte fictiefilm Honeycomb van Haider Hussain en Ayisha Siddiqi belicht de fluïditeit van identiteit en stelt culturele stereotyperingen aan de kaak. De film geeft een inkijk in het leven van de jonge Nederlands-Pakistaanse Mariyam, geïnspireerd op persoonlijke ervaringen van beide makers.

lees meer
sluiten

Honeycomb

Aan de hand van de film beogen ze stereotypen en taboes over de vrouw, menstruatie, abortus, feminisme, seksualiteit en de islam te doorbreken. Het startbudget is ingezet voor een diepgaand onderzoek naar het karakter Mariyam en de productie van een mood trailer. Tijdens het onderzoek hebben Haider en Ayisha script-leessessies gehouden om het karakter beter te doorgronden. Samen met filmmaker Ravi Sandberg is het script vervolgens aangescherpt. Tijdens de productie van de mood trailer leerde de crew elkaar goed kennen en werd er een solide basis gelegd voor de esthetische richting van de film. De trailer is door Haider en Ayisha online gepresenteerd aan een groep van filmmakers, schrijvers en geïnteresseerden. Zij stelden kritische vragen over de thema’s, motivatie, karakters en het uiteindelijke doel van de film. De makers hebben na het onderzoek een reguliere bijdrage van ZOZ gekregen om de definitieve film te produceren.

Haider Hussain
Ayisha Sidiqqi

ZOZACADEMY_SEIZOEN1920_WEB_Page_06_Image_0001

Eenzaamheid en verbondenheid

In Eenzaamheid en verbondenheid maakte Theatergroep OverMalbruggen samen met de buurtbewoners van Arnhem-Zuid een theatervoorstelling waarin aandacht werd besteed aan eenzaamheid en (ontbrekende) verbinding in de Arnhemse wijk Malburgen.

lees meer
sluiten

Eenzaamheid en verbondenheid

In een reeks workshops gingen zij met buurtbewoners aan de slag die uiteindelijk in de voorstelling speelden. Met de voorstelling willen ze empathie creëren voor andermans situatie, cultuur en denkwijze.
In de pilot heeft OverMalbruggen hun participatieve theatermethodiek getest. De theatergroep – bestaande uit alumni van de theateropleidingen aan de HKU en ArtEZ en ervaren muziek- en dansdocenten – hebben de deelnemers in een intensief voortraject ondersteund bij de vertaling van hun persoonlijke verhalen naar het podium. De eerste voorstelling vond plaats tijdens het Ruimtekoers Festival in Arnhem. De theatermethodiek is uiteindelijk vastgelegd in een hand-out voor collega-makers.

OverMalbruggen

full-body-scaled-e1604421559404.jpg

CAADI

CAADI (‘normaal’) is een prototype voor een korte film over de vervreemding die Somalische jongeren ervaren in de Nederlandse samenleving. Het focust zich op de negatieve effecten van deze ‘staat van zijn’ op hun mentale gezondheid.

lees meer
sluiten

CAADI

Daarnaast overstijgt de film deze thematiek, door mentale gezondheid van jongeren in het algemeen bespreekbaar te maken – met als doel het bestaande stigma te doorbreken.

Salman Dirir werkt nauw samen met filmmaker Aiman Hassani van Stichting wedowe, een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling op het gebied van film. Binnen het onderzoek interviewt Salman verschillende Somalische jongeren over hun mentale gezondheid, de interviews dienen als basis voor de inhoud van de film. De uiteindelijke karakters worden gebaseerd op gesprekken die hij voerde. Ook schrijft Salman een scenario en legt hij de basis voor de visuele taal van de film. Uiteindelijk presenteert hij een prototype aan geïnteresseerden, filmmakers, ambtenaren en professionals uit de geestelijke gezondheidszorg.

Salman Dirir

IMG_2068-e1604421586114.jpg

DOEKOEMAN

DOEKOEMAN is een filmplan voor een webserie van Mustafa Kilic. Met de serie wil hij de nieuwe generatie jongeren duidelijk maken dat je tevreden moet zijn met wat je hebt en dat rijk zijn niet het belangrijkste doel in het leven is.

lees meer
sluiten

DOEKOEMAN

In het verhaal staan twee jongens centraal die het thuis niet breed hebben en snakken naar extra inkomsten. Ze belanden al snel in het criminele circuit en merken dat dit ook geen fijne wereld is – ermee kappen blijkt al helemaal geen makkelijke optie.

Met het startbudget legt Mustafa de basis voor de serie, met een focus op het uitwerken van een pilotaflevering. Via social media deed hij onderzoek naar de manier waarop jongeren met geld omgaan, door zijn grote achterban heeft hij een brede groep jongeren bereikt. Ook interviewde hij verschillende jongeren die problemen hebben met geld. De resultaten van het
onderzoek worden verwerkt in de serie. Mustafa heeft het filmplan voorgelegd aan verschillende film- en theatermakers, zij hebben hem voorzien van kritische feedback. Samen met IMPACT in Rotterdam ontwikkelt hij een definitief plan, dit wordt gepresenteerd aan een filmproductiebedrijf om de serie definitief te ontwikkelen.

Mustafa Kilic

A014_C009_0209OI.0005265.-scaled-e1604421529657.jpg

Run Dem

Run Dem is een onderzoek voor een fictiefilm van Mario Gonsalves. Hij onderzoekt het perspectief van Antilliaanse migranten op de Nederlandse maatschappij door middel van veldonderzoek, fotografie en interviews.

lees meer
sluiten

Run Dem

Hun persoonlijke ervaringen, de (cultuur)verschillen en de reden om vanuit de ABC-eilanden naar Nederland te emigreren spelen de hoofdrol. Het doel isom een film te maken die zowel jongeren uit de Caraïbische cultuur, maar vooral ook Nederlanders met een niet-Caraïbische achtergrond, bewust maakt van hun dagelijkse strubbelingen.

Het onderzoek wordt op twee manieren gepresenteerd. Tijdens het eerste moment wordt het vooronderzoek vertoond in de vorm van een expositie en collectief besproken met het publiek, bestaande uit mensen met Antilliaanse wortels die nu in Nederland wonen, betrokkenen bij het project, onderzoekers die zich bezighouden met deze thematiek en collega-filmmakers. Bij het tweede presentatiemoment wordt het plan gepresenteerd aan filmproducenten.

Recent.co

IMG-0354-scaled-e1604421112908.jpg

Verschillen Waarderen

Verschillen Waarderen is een muzikale samenwerking tussen Musica Michaelis (een klassiek kamerorkest uit Zwolle) en het Amsterdams Andalusisch Orkest (een klassiek Arabo-Andalus orkest met sterke hedendaagse invloeden).

lees meer
sluiten

Verschillen Waarderen

Tijdens het onderzoek gaan ze op zoek naar een gemeenschappelijk geluid, waar botst het en waar gaat het samen? Hoe treed je uit je comfortzone? Gezamenlijk zoeken ze naar een muzikale symbiose. In twee repetitiedagen worden de ervaringen van de musici vastgelegd door een storyteller en filmmaker. Het doel van het onderzoek is om te identificeren hoe muziek kan dienen als metafoor voor het ‘waarderen van verschillen’. De resultaten dienen als basis voor een korte documentaire over dit thema, gericht op mbo-studenten.

De eerste beelden en het concept van het script worden als teaser gepresenteerd aan studenten en docenten binnen het mbo-onderwijs. Tijdens de presentatie wordt feedback verzameld die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de uiteindelijke documentaire en het begeleidend lesmateriaal voor het onderwijs.

Musica Michaelis
Amsterdams Andalusisch Orkest

thumbnail_image002-e1604421500519.jpg

Van schaamte naar trots

Van schaamte naar trots is een onderzoek van Mina Ouaouirst naar Amazigh (Berber) tatoeages. Het richt zich op de verschillende standpunten van de eerste, tweede en derde generatie Nederlandse Amazigh-vrouwen.

lees meer
sluiten

Van schaamte naar trots

Waarom verwijdert de eerste generatie de tatoeages en laat de jonge generatie ze juist zetten? Met dit project vergroot Mina de aandacht voor deze gevoelige vorm van cultureel erfgoed.

Met het startbudget ontwaart ze de verschillende perspectieven en onderzoekt ze welke invloed de gemeenschap en maatschappij hebben op de persoonlijke keuzes van de vrouwen. Hiervoor gaat ze in gesprek met een diverse groep aan Amazigh-vrouwen uit verschillende generaties, hun
verhalen worden zorgvuldig vastgelegd. Vervolgens werkt ze nauw samen met een fotograaf om de opgetekende verhalen visueel te vertalen. De onderzoeksresultaten worden in een pilot foto-expositie getoond. Tijdens deze presentatie wordt feedback verzameld bij het publiek, dit wordt gebruikt om een foto- expositie en -publicatie te realiseren.

Mina Ouaouirst

foto_edit-scaled-1.jpg

De schuurmachine

De schuurmachine is een ruimtelijke kunstinstallatie van Ruben Bruggeling, Marieke Herweijer (samen Spatiebalk) en Martin Jans die bezoekers traint en prikkelt om met verschillen te leven.

lees meer
sluiten

De schuurmachine

De machine dient als modern purgatorium (plaats van zuivering) waarin de bezoeker door beeld, geluid en ontmoeting bevraagd en geconfronteerd wordt met zichzelf en de ‘Ander’. In de installatie laat de bezoeker haar harde buitenkant opschuren om zichzelf uiteindelijk kwetsbaarder op te kunnen stellen. Het doel van de installatie is om wederzijds begrip en onderlinge verbinding tussen mensen te vergroten.

Met het startbudget onderzoekt het kernteam hoe zij de ruimtelijke installatie het beste in kunnen richten. Dit doen zij in samenwerking met een groep jongeren die betrokken zijn bij de vorming van de visuele en inhoudelijke onderdelen van de installatie. Op inhoudelijk gebied werken ze samen met theoloog en studentenpastor Martin, hij ondersteunt het team bij theo- logische vraagstukken. Het prototype van de installatie wordt getest met een groep mbo-leerlingen en docenten, met hun feedback wordt de definitieve installatie gecreëerd. In de toekomst reist De schuurmachine langs verschillende mbo- scholen in Nederland.

Ruben Bruggeling

Marieke Herweijer

Noor-1-scaled-e1604421045244.jpg

Noor

Noor is een korte film van Saleem Salameh over Noor Eldeen, een queer amateur-buikdanser uit Amman, Jordanië. De film bespreekt genderstereotypen in het land en volgt de reis van Noor die hem uiteindelijk bij de nationale balletschool brengt.

lees meer
sluiten

Noor

De film onderzoekt of Noor wordt geaccepteerd in deze nieuwe omgeving, of dat hij toch op zoek moet gaan naar een nieuw toevluchtsoord. Met deze film wil Saleem het Nederlandse en westerse stigma ten aanzien van LHBTQI+ nieuwkomers uit het Midden-Oosten bespreekbaar maken.

Met het startbudget voert Saleem het vooronderzoek uit. Allereerst vormt hij, in Nederland, een studiegroep van jongvolwassenen met wortels in het Midden-Oosten die hun thuisland zijn ontvlucht vanwege hun seksuele oriëntatie. Het filmplan wordt met hen gedeeld en kritisch besproken. Aan de hand van hun feedback wordt het plan verbeterd. Vervolgens gaat Saleem naar Jordanië om onderzoek te doen naar de sociale omgeving van Noor, de balletschool, ‘ondergrondse’ theaters en queer safe spaces. De bevindingen van dit onderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksverslag, dit dient als basis voor de film. Uiteindelijk wordt het onderzoeks- plan gepresenteerd tijdens het International Queer & Migrant Film Festival (IQMF) in Amsterdam aan de festivalbezoekers en deelnemers van de IQMF Academy. De feedback wordt gebruikt om de uiteindelijke film vorm te geven.

Saleem Salameh

z-left z-right