ZOZ Academy – Terugblik 2018-2019

In zijn boek Feitenkennis bespreekt Hans Rosling tien principes die onze kijk op de werkelijkheid beïnvloeden. Hij trapt af met de bespreking van ons kloofinstinct. Het is de neiging om van alles en nog wat in te delen in twee afzonderlijke en vaak tegengestelde groepen, met daartussen een denkbeeldige kloof. Alleen bij nauwkeurige bestudering van de wereld zien we de nuances tussen de uitersten. Maar omdat de mens nu eenmaal een voorliefde heeft voor dramatische wereldbeelden, bereiken deze nuances en ontwikkelingen zelden de kunsten of media.

Fonds ZOZ is actief op zoek naar verhalen die zich bevinden in dit rijke tussengebied en morrelt aan denkbeelden die polariteit oproepen of in stand houden. Hierbinnen heeft de ZOZ Academy een bijzondere plek doordat ze makers expertise, begeleiding en budget biedt om ideeën rond nieuwe verhalen te onderzoeken en te testen. Kleinschalige projecten met een verfrissend idee of een flinke dosis experiment staan voorop. Het zijn makers die via kunst en media onze kijk op de werkelijkheid willen verrijken.

Dit is een overzicht van projecten uit ons eerste jaar. Het toont een waaier van makers die de noodzaak voelden om nieuwe verhalen te vertellen en buiten de gebaande paden te treden. We verwelkomen fotografen, theatermakers, muzikanten, illustratoren, filmmakers, schrijvers, nieuwe mediamakers, jongerenwerkers, educatoren en beeldend kunstenaars die met hun verhalen een verandering in de Nederlandse samenleving teweeg willen brengen en onze blik op de wereld verrijken.

Team Fonds ZOZ
Yassine Boussaid, Elif Uzun, Christiaan Mooij en Robin Vermeulen

Scroll om te beginnen
Screenshot-2019-07-25-at-15.10.23.png

Afscheid

Afscheid is een interactieve web-based comic gebaseerd op het vluchtverhaal van kunstenaar en filmmaker Sam Yazdanpanna. Het project onderzoekt de vormbaarheid van identiteit en heeft als doel meer begrip bij jongeren te creëren voor nieuwkomers en mensen met een cultureel diverse achtergrond.

lees meer
sluiten

Afscheid

Sams eigen ‘liquide identiteit’ begon volgens hem vorm te krijgen vanaf het moment dat hij uit Iran vluchtte: “de reis die ik heb gemaakt vanuit Turkije naar Nederland is het tussenmo­ment waarin mijn identiteit liquide werd. Nu, 20 jaar later, heb ik mijn plaats in deze maatschappij gevonden – maar mijn identiteit is nog steeds niet gestold.” Voor dit project werkte Sam Yazdanpanna samen met de lraanse illustrator Maysam Barza.

Sam Yazdanpanna

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_05_Image_0001

Scoop

Slaag Altijd is een huiswerkbegeleidingsinstituut in Amsterdam Nieuw-West dat gerund wordt door drie jonge docenten.

lees meer
sluiten

Scoop

Naast huiswerkbegeleiding had Slaag Altijd de ambitie om een cultureel aanbod beschikbaar te stellen, Scoop is hiervan de pilot. In project Scoop zijn de leerlingen aan de slag gegaan met nieuwsmedia, met als doel: het maken van een eigen buurtkrant. Ze hebben collectief onderzoek gedaan naar hoe nieuws verspreid wordt en hoe meningen door nieuws worden gevormd. In samenwerking met een journalist van Het Parool en een grafisch ontwerper hebben de leerlingen uiteindelijk hun eigen krant ontwikkeld.

Slaag Altijd

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_06_Image_0001

Women

In het project Women onderzocht Cigdem Yuksel de visuele identiteit van vrouwen met roots in Noord-Afrika, Turkije en het Midden-Oosten.

lees meer
sluiten

Women

Cigdem gebruikte het startbudget voor een onderzoek naar de beeldtaal van het project door middel van interviews met vrouwelijke onderzoekers (focusgebieden: zelfbeschikking, islam, gemeenschap, feminisme, framing) en interviews met de vrouwen die uiteindelijk werden gefotografeerd. Daarnaast voerde ze een fotografisch praktijkonderzoek uit. Tijdens een publiek presentatiemoment is de concept-fotoserie besproken en geëvalueerd met de deelnemers. Deze bevindingen dienen als basis voor het vervolg van het project.

Cigdem Yuksel

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_07_Image_0001

Ik zoek een manier om te wachten

Het project lk zoek een manier om te wachten is een live audiovertelling van theatermaker Judith Bruynzeels in samenwerking met componist Floris van Bergeijk, gericht op het inzichtelijk en bespreekbaar maken van de problematiek van slachtoffers van seksueel misbruik.

lees meer
sluiten

Ik zoek een manier om te wachten

Met het startbudget heeft Judith de audiovertelling gecreeerd, aan een publiek gepresenteerd en door middel van een nagesprek geevalueerd. Het publiek bestond uit hulpverleners, jongeren en volwassenen waarvan enkelen de problematiek zelf hebben ervaren.

Judith wil aan de hand van dit project seksueel misbruik bespreekbaar maken, aangezien het thema in het publieke debat weinig wordt besproken en vaak onjuist wordt belicht. Volgens Judith wordt het thema te veel omhuld door taboe en onbegrip. Deze voorstelling is een aanleiding om het taboe te doorbreken en begrip in de samenleving te stimuleren.

JUDKA Theatermakers

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_08_Image_0001

Jongeren burgemeester

Mourad El Otmani is de initiatiefnemer van de functie van jongerenburgemeester. Volgens Otmani wordt de stem van jongeren binnen de politiek vaak vergeten of niet gehoord. Met dit initiatief brengt hij hier verandering in.

lees meer
sluiten

Jongeren burgemeester

De jeugdige burgemeester mag met wethouders en andere beleidsmakers om tafel om te praten over water leeft onder Amsterdamse jongeren. Dat kan gaan over bijvoorbeeld werkgelegenheid, cultuur, schoolzaken, woningen of sport.

Avianka Aventurin werd verkozen als eerste jongeren­ burgemeester in Amsterdam. De ZOZ Academy droeg bij aan deze pilot. Het startbudget is gebruikt om een uitreiking te organiseren en is daarnaast het werkbudget voor de jongerenburgemeester. Deze pilot is een eerste test in de Amsterdamse context, maar dient vooral als een voorbeeldproject voor andere steden.

Young Amsterdam

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_09_Image_0001

Queer Bedtijdverhalen

Queer Bedtijdverhalen is een project van illustrator Nazrina Rodjan en schrijver Naomi Veldwijk.

lees meer
sluiten

Queer Bedtijdverhalen

Het is een kinderboek met geïllustreerde portretten en verhalen van queer (LHBTIQ+) personen van kleur die nu en in het verleden een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de wereld. Het is een inclusief boek met een universele boodschap voor alle kinderen, niet specifiek gericht op de LHBTIQ+ gemeenschap.

Nazrina gebruikte het startbudget voor het vormen van een pilotpublicatie van Queer Bedtijdverhalen, waarin zes portretten en verhalen zijn uitgewerkt. Het boek werd gepresenteerd op de Amsterdam Pride 2019 en tijdens voorleessessies op scholen binnen het primair onderwijs. De pilot is de basis voor het uiteindelijke boek, waarin tientallen portretten worden opgenomen.

Nazrina Rodjan

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_10_Image_0001

Muziekvorming- en instrumentlessen

Stichting Derwisj is een sufi-centrum in Amsterdam-West dat zich focust op het organiseren van gesprekken, huiskamer­ concerten, (muziek)lessen en ceremonies.

lees meer
sluiten

Muziekvorming- en instrumentlessen

In het project Muziekvorming en instrumentlessen onderzocht de stichting nieuwe vormen van muziekeducatie, gericht op kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren tussen 13 en 21 jaar oud. Het doel was om jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen kosteloos en laagdrempelig muzieklessen aan te bieden. Dit helpt hen bij het ontdekken en ontplooien van hun muzikale talenten en gaat vooroordelen en negatieve beeldvorming over muziek tegen, die mogelijk in hun familie of omgeving heersen.

Muzikant en docent Hakan Uyrum kent de omgeving van de jongeren uit eerste hand en deelde als rolmodel zijn kennis en ervaring met hen. Uiteindelijk resulteerde dit project in een unieke methodologie, die beschikbaar is gesteld aan andere partijen die dergelijke groepen willen bereiken.

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_11_Image_0001

Lifelines

Lifelines is een project van Martin Travers (beeldend kunstenaar) en Kiran Shriemisier (psycholoog). Het is gebaseerd op het idee dat mensen unieke verhalen hebben die universele thema's omvatten als strijd, triomf, winst en verlies.

lees meer
sluiten

Lifelines

Kortom: verhalen die rijk zijn aan inzichten en waardevolle lessen. Door middel van een reeks workshops namen jongeren deel aan een storytelling­ proces, waarbij ze belangrijke ervaringen in hun leven ontdekten en met elkaar deelden. Deze zijn aan het einde van de reeks vertaald naar artistieke uitingen en publiekelijk tentoongesteld.

Het doel was om jongeren te bereiken uit een kwetsbaar sociaaleconomisch milieu, gezien zij minder kansen hebben om te participeren in de samenleving en daardoor sneller vatbaar zijn voor criminaliteit of werkeloosheid en gevoeliger zijn voor radicale ideeën. Met het startbudget is de methodologie voor dit project ontwikkeld en in de praktijk getest.

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_12_Image_0001

Ode aan mijn tante Maria

Ode aan mijn tante Maria is een documentaire van Serife Cetin. De aanleiding voor deze film is het verhaal van haar Nederlandse tante Maria, die in de jaren '70 een relatie had met een man die gastarbeider was.

lees meer
sluiten

Ode aan mijn tante Maria

Uiteindelijk heeft hij haar verlaten voor zijn gezin in Turkije. Tante Maria en meer Nederlandse vrouwen van deze generatie hebben een verhaal, het is een verhaal waar weinig over gesproken wordt en bekend over is. Deze Nederlandse vrouwen zijn nu 65+ en dragen verhalen bij zich die niet gedeeld zijn en daardoor dreigen te verdwijnen. Het doel van de documentaire is om deze generatie vrouwen herkenning en erkenning te bieden.

Met het startbudget vormde Serife de basis voor de documentaire, bestaande uit een inhoudelijk onderzoek en een beeldverhaal. Het project is ontwikkeld in samenwerking met regisseur Rob Rombout.

ZOZACADEMY_SEIZOEN1819_WEB_Page_13_Image_0001

The City is Ours

The City is Ours was een interdisciplinaire tentoonstelling in Tunis en Amsterdam waarin jonge vrouwen visualiseerden hoe zij de openbare ruimte zouden willen inrichten.

lees meer
sluiten

The City is Ours

The City is Ours werd door de makers – jonge vrouwen tussen circa 16 en 21 jaar – opgebouwd uit door hen zelfgemaakte foto’s, filmpjes, tekeningen, graffiti, installaties en andere kunstuitingen.

Het doel van dit project is het stimuleren van het gevoel van ‘mede-eigenaarschap’ van de stad en de toekomst. Met het startbudget is het educatieve voortraject gefinancierd, waar de jonge vrouwen bij betrokken waren.

z-left z-right