Jong Crooswijk

Projectnaam
Jong Crooswijk
Aanvrager
St. Formaat
Periode
Fonds ZOZ 2020
Website
Bekijk

Hoe ziet de ideale toekomst van Kralingen-Crooswijk eruit? Deze vraag stellen we in workshops met vrouwen, mannen en jongeren. Om vervolgens in ‘Stadsdialogen’ te bespreken wat er nodig is om dat te realiseren. Wat kunnen we zelf en wat hebben we daarbij nodig van anderen. Via kunstzinnige theatrale presentaties en workshops worden maatschappelijke thema’s bespreekbaar gemaakt. Deelnemers maken kennis met andere vormen van besluitvorming en manieren om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving en de politiek. Op basis van de inbreng van publiek worden oplossingen uitgespeeld waardoor een dialoog op gang komt en handelingsperspectieven onderzocht. In dit participatieproces wordt er samen gekozen voor de gewenste verandering.