Checklist ZOZ Academy

Jaarlijks worden tien projecten geselecteerd die deel kunnen nemen aan de ZOZ Academy. Zij krijgen de kans om met begeleiding en een financiële bijdrage van maximaal € 5.000 hun concept uit te werken tot een eerste pilot, try-out of prototype.

Heb jij een goed plan én wil je eerst jouw idee testen? Bekijk dan hieronder de checklist.

Checklist

 • Het project is een pilot, try-out of prototype met een duidelijke onderzoeksvraag en een publiek presentatiemoment.
 • Het project is artistiek van aard.
 • Het project is vernieuwend van opzet.
 • Het project probeert een (of meer) van de volgende thema’s te bevorderen:
  • Sociale cohesie
  • Verbinding in de samenleving
  • Weerbaarheid
  • Kritisch denkvermogen
  • (Zelf)reflectie
  • Begrip voor elkaars standpunten
  • Wederzijds respect en empathie
 • Het project probeert een (of meerdere) veranderingen bij het publiek teweeg te brengen:
  • Genuanceerde opvattingen
  • Toenadering tot anderen en bredere inzichten
  Om zo bij te dragen aan het verminderen van polarisatie en de voedingsbodem voor radicalisering.

 • De doelgroep van het project bestaat bij voorkeur (grotendeels) uit jongeren en/of jongvolwassenen.