ZOZ Academy pitch

 • Gefeliciteerd, je mag pitchen!

  We hebben nog wel wat informatie over jou en je project nodig, zodat het team van ZOZ zich goed kan voorbereiden op jouw pitch. Vul daarvoor het onderstaande formulier in.

  Stuur het formulier uiterlijk 26 juni 2022 op.

  Heb je een vraag tijdens het invullen? Neem dan contact op met Elif Uzun via academy@fondszoz.nl

  Nb. De informatie die je opstuurt naar de ZOZ Academy is alleen toegankelijk voor medewerkers van Fonds ZOZ en wordt niet met derden gedeeld.

 • Niet verplicht: vul dit alleen in als je bij een organisatie hoort.
 • Omschrijf wat je wil onderzoeken en wat het doel van het onderzoek is.
  Formuleer daarbij één primaire onderzoeksvraag met maximaal 4 subvragen.
 • Omschrijf waarom dit onderzoek (nu) nodig is.
 • De pilot-, try-out- of prototypefase is gericht op onderzoek, maar het is ook belangrijk dat je de uitkomsten van het onderzoek presenteert en laat zien aan een publiek.

  Omschrijf hier hoe je het onderzoek gaat presenteren aan een publiek, houd hierbij rekening met het doel van het onderzoek.

  Geef ook aan hoe het publiek bijdraagt aan de doorontwikkeling van het project: op welke manier ga je hen om feedback vragen en hoe ga je dit in de toekomst gebruiken?

  Nb. De vorm van het presentatiemoment is vrij in te vullen en kan zowel off- als online plaatsvinden.
 • Licht toe wie er tijdens het presentatiemoment aanwezig zijn en wat de reden is dat je deze mensen uitnodigt. Omschrijf dit per doelgroep.
 • Omschrijf hier hoe je impact maakt in relatie tot de thema’s van Fonds ZOZ.

  Hoofdthema’s ZOZ
  - Kritisch denkvermogen
  - (Zelf)reflectie
  - Sociale cohesie
  - Verbinding in de samenleving
  - Weerbaarheid
  - Begrip voor elkaars standpunten

  Wees realistisch: koppel het alleen aan thema’s die direct terugkomen in het project.
 • Omschrijf hier kort hoe je het budget gaat besteden, geef de kosten per onderdeel van het project aan.
 • Wil je nog iets over je onderzoek vertellen en kon je dit bij de andere vragen niet kwijt? Laat het dan hier achter (het invullen van dit veld is niet verplicht).